JULKORT, DJURENS RÄTT 2012

Uppgiften var att skildra djur och förmedla glädje.

Teknik: Gouache och bläck